Missie
KITT Lab is opgezet als een onafhankelijk onderzoekslab. Het is een werkplaats voor uitvinders, kunstenaars en onafhankelijke onderzoekers die aan projecten willen werken waarin sensortechniek en custom electronics een rol spelen. Het KITT Lab is opgezet als een platform waar kennis over deze technologieën kunnen worden opgedaan en worden gedeeld en met de bedoeling anderen daarmee te kunnen helpen.
Technische en creatieve bewustzijn is in deze tijd uitermate belangrijk. De ontwikkelingen op technisch gebied gaan hard. Welke consequenties dat voor ons en onze maatschappij heeft willen we graag belichten in discussiegroepen en lezingen.
Om meer uit de technische apparatuur te halen zullen we regelmatig workshops geven die je de mogelijkheden van deze apparatuur beter leert kennen.

Visie
Kunstenaars, technici en onderzoekers hebben eigenlijk veel gemeen. Kunstenaars verkennen de mogelijkheden van de materie en de mogelijkheden van het beeld en experimenteren daarmee. Maar wetenschappelijke onderzoekers doen eigenlijk hetzelfde door bijvoorbeeld de grenzen van de natuurkunde op te zoeken en proberen dingen te verklaren. Technici proberen de grenzen van de techniek te zoeken. Zo maken kunstenaars, onderzoekers en technici gebruik van de zelfde ideeën en middelen echter lijken ze onderling een ander taal te spreken. Bij het KITTlab willen we door deze groepen samen te brengen en kennis en ideeën uit te wisselen de creativiteit te versterken.